Zámek Humprecht | Informace o zámku Zámek Humprecht | Prohlídky zámku Zámek Humprecht | Kontakty a mapa

Zámek Hrubá Skála

Zámek Hrubá Skála najdete přibližně šest kilometrů odměsta Turnov, kde se vypíná takřka do šedesáti metrů výšky, na dvou skaliscích z pískovce, umístený nad údolím říčky Libuňky. Hrubá skála leží mezi známými hrady (dnes již pouze zříceninami) Trosky a Valdštejn. Kdysi se zámek jmenoval jenom Skála, ale během sedmnáctého století se začala od sebe rozlišovat Malá Skála a Hrubá Skála. O samotném vzniku se v současnosti ještě nic neví, ale podle všech předpokladů založil Hrubou skálu Hynek z Valdštejna kolem roku 1350. Velká přestavba hradu na renesanční zámek se uskutečnila za Smiřických koncem šestnáctého století. V roce 1710 zde propukl požár a byly tedy provedeny nějaké barokní úpravy. Od Valdštejnů zakoupil zámek v roce 1821 Jan Lexa z Aehrentalu. Aehrenthalové se považovali za vynikající hospodáře a své sídlo upravovali. Roku 1859 se Hrubá Skála tyčila nad okolím v novogotickém stylu. Byla postavena brána do přehradí s kamenným mostem a rovněž došlo k úpravě předhradí. Vznikl také park. Východní budova byla rozšířena a došlo i na stavbu kamenného mostu, vedoucího z nádvoří do dvora zámku. Po roce 1945 zdejší panství zkonfiskoval československý stát a od roku 1960 tady fungovalo rekreační zařízení. V současnosti se na Hrubé Skále můžete ubytovat v hotelu, nebo sem při zkoumání Českého ráje zajděte během sezóny na obhlídku nádvoří a zámecké věže.