Zámek Humprecht | Informace o zámku Zámek Humprecht | Prohlídky zámku Zámek Humprecht | Kontakty a mapa

Hrad Frýdštejn

Dnes je už hrad Frýdštejn pouze zříceninou a najdete ho v obci stejného jména u Malé Skály, osm kilometrů na sever od Turnova. Ze zdejší hradní věže spatříte rozlehlé údolí, protože stojí na nejvyšší pískovcové skále. Věž má na délku patnáct metrů, průměr devět metrů a zdivo je  silné dva metry. Prvně je Frýdštejn zmíněn roku 1385 a zprávy se týkají zmínky Bohuňka Puklíce z Frýdštejna. Kolem roku 1400 drželi hrad Frýdštejn Kamencové ze Střížovic a Čakovic a začátek patnáctého století znamenal držení panství v rukou Bohuše z Kováně, který se nejprve dohodl s husity, kteří obléhali roku 1432 hrad a v pozdějším čase pomáhal Jiřímu z Poděbrad. Po jeho smrti se ujal správcování hradu Jan Zajíc z Házmburka a následovalo střídání několika majitelů – mezi jinými například Jiří Berka z Dubé, Vilém Zub z Landštejna. Frýdštejnské panství kupuje roku 1540 Jan z Vartenberka. Avšak díky účasti Adama z Vartenberka na odboji českých stavů proti králi Ferdinandu I. přišel roku 1547 o Frýdštejn.došlo k dalšímu střídání majitelů – Oprštorfové (1591), Smiřičtí, Albrecht z Valdštejna, hrabě Jan Ludvík Isolani. Poté ho dcera hraběte odkázala církvi a až roku 1838 získává Frýdštejn Kamil Rohan. Od roku 1892 je zpřístupněn díky Rohanům veřejnosti. Frýdštejn určitě znáte díky filmům Tajemství hradu v Karpatech nebo z pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci.