Zámek Humprecht | Informace o zámku Zámek Humprecht | Prohlídky zámku Zámek Humprecht | Kontakty a mapa

Prohlídkové okruhy

Prohlídkový okruh I.

Na seznámení s historickými zajímavostmi prvního okruhu potřebujete přibližně šedesát minut. Rozhodně by měli tuto trasu absolvovat návštěvníci, kteří sem zavítali úplně poprvé. Bohatě zařízené místnosti mají původní nábytek, porcelán, obrazy a jiné cenné umělecké a historické předměty. Vy se podíváte do předkaplí a do kaple Nejsvětější Trojice, do sakristie, malé a velké knihovny, jídelny, zeleného salonu, pracovny hraběte, loveckého salonu, ložnice hraběte, ložnice hraběnky, salonu hraběnky, předpokoje a do lovecké chodby. Nepřijdete ani o seznámení s dobovou toaletou.

 

Prohlídkový okruh II.

Jedná se o doplňkový okruh a rovněž zabere přibližně šedesát minut. Doporučuje se vidět až po absolvování pvního okruhu, tedy například při vaší zdejší druhé návštěvě. Během trasy spatříte bohatě zařízené interiéry, nádvoří a středověké sklepení. Seznámíte se s historií a architekturou zámku a druhé patro vám otevře dveře do dětské herny, dětské ložnice, pokoje guvernantky, pokoje pokojské, hostinského pokoje pro služebnictvo, pokoje u platanu, pokojů hraběnky Augusty Gabriely a hraběnky Marie Immaculaty. Nebude chybět procházka halou nad schodištěm, malou chodbou, zajdete do klenutého a zeleného pokoje, modrého salonu, ložnice pro hosty, velké chodby, pokojů hraněte Karla Bedřicha a hraběte Kuna Theodora, biliárového pokoje, zbrojnice a do oratoře.